กิจกรรมเด่น

25 ก.ค. 62 สทนช. ยังคงเดินสายจัดสัมมนาอย่างต่อเนื่อง เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในบริบทใหม่ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
5 ก.ค. 62 นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมรับฟังและหารือประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายลำดับรอง ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกร่างขึ้นจำนวน 23 ฉบับ
14 มิ.ย. 62 นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรองข้อกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำครั้งที่ 1/2562

ผู้อำนวยการนายโสภณ ขำเกิด
นิติกรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผอ.กกม.

การให้บริการของกองกฎหมาย

argument

คดีความ

complaint

ช่องทางร้องเรียน

law book

รวบรวมกฎหมายด้านน้ำ

law

กฎหมายทั่วไป

manual book

คู่มือการปฏิบัติงาน

meeting

หารือข้อกฎหมาย

questionnaire

แบบประเมินความพึงพอใจ

support

บริการประชาชน

กองกฎหมาย Fan Page

หน่วยงานภายใน สทนช.

สำนัก/กอง ส่วนกลาง

หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค


ระบบสารสนเทศ

CloudStorage

dpis banner

e document

mailgothai

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0.png0.png0.png3.png3.png4.png7.png
วันนี้16
เมื่อวานนี้14
สัปดาห์นี้139
เดือนนี้619
รวมทั้งหมด3347

วันเสาร์, 29 กุมภาพันธ์ 2563 17:04

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก