29 ธ.ค. 2565  ผู้อำนวยการกองกฎหมายและเจ้าหน้าที่ร่วมสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และขอพรจากผู้บริหาร สทนช. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

29 ธ.ค. 2565  ผู้อำนวยการกองกฎหมายและเจ้าหน้าที่ร่วมสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และขอพรจากผู้บริหาร สทนช. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และขอพรจากผู้บริหาร สทนช. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรต่อไป