8 ธ.ค. 2565 ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เข้าร่วมพิธีปิดโครงการการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำ ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย – เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGCP – Water)

8 ธ.ค. 2565 ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เข้าร่วมพิธีปิดโครงการการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำ ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย – เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGCP – Water)

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้เข้าร่วมพิธีปิดโครงการการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำ ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย – เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGCP – Water) โดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาภายใต้โครงการฯ ต่อหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง World Ballroom C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ (จัดโดย กองการต่างประเทศ สทนช.)