16 ธ.ค. 2565  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดค่า PM 2.5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

16 ธ.ค. 2565  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดค่า PM 2.5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดค่า PM 2.5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนหน่วยงานจัดกิจกรรมหรือโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ กองกฎหมายได้ส่งมอบพันธุ์ไม้มงคลให้กับบุคลากรนำไปปลูกเพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ด้วย