14 พ.ย. 2565 ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายลุ่มน้ำ เป็นผู้แทน สทนช. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าฯ โดยสำนักนายกรัฐมนตรี

14 พ.ย. 2565 ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายลุ่มน้ำ เป็นผู้แทน สทนช. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าฯ โดยสำนักนายกรัฐมนตรี

กองกฎหมาย เป็นผู้แทนหน่วยงาน สทนช. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยสำนักนายกรัฐมนตรี ณ วัดโตนด ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ มอบหมายให้ นายธรรญธร นักบุญ ผอ.กลุ่มกฎหมายลุ่มน้ำ และนางสาวเดือนเพ็ญ สาสังข์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมพิธีฯ (จัดโดย: สำนักนายกรัฐมนตรี)