กิจกรรมเด่น

กองกฎหมาย ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดำเนินกิจกรรมจัดทำ Face shield เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆ และวัด
วันที่ 9 มกราคม 2563 กองกฎหมาย ร่วมกิจกรรมตลาดนัดปลอดขยะ
ขอเชิญร่วมบริจาคสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัล เพื่อบริจาคให้วัดห้วยหมูจัดทำดอกไม้จันทร์ต่อไป
25 ก.ค. 62 สทนช. ยังคงเดินสายจัดสัมมนาอย่างต่อเนื่อง เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในบริบทใหม่ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
5 ก.ค. 62 นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมรับฟังและหารือประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายลำดับรอง ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกร่างขึ้นจำนวน 23 ฉบับ
14 มิ.ย. 62 นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรองข้อกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำครั้งที่ 1/2562
16 มิ.ย. 63 กองกฎหมาย ประชุมหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำกับภาคอุตสาหกรรมในส่วนประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการของภาคอุตสาหกรรม
2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. กองกฎหมาย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” จัดทำหน้ากากใส ป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shiald) เพื่อมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวุฒิสมานชัย ในพื้นที่ตำบลสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย และโรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ตำบลบ่อย่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
18 ส.ค. 63 กองกฎหมาย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดรูปแบบและแนวทางการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำนอง ครั้งที่ 1/2563
19 ส.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2563
16 ก.ย. 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2563
9 ต.ค. 2563 ประชุมพิจารณาทบทวนการจัดทำกฎหมายลำดับรอง หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ
27 ต.ค. 2563 ประชุมพิจารณาดำเนินการภายใต้ร่างกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำฯ และกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำใน กนช.
5 พ.ย. 2563 ประชุมพิจารณาดำเนินการภายใต้ร่างกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำฯ และกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำใน กนช.
17 ธ.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่ 4/2563
7 ม.ค. 64 นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมหารือกฎหมายลำดับรอง
14 ม.ค. 64 ประชุมหารือประเด็นกฎหมายผังเมืองที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
26 ม.ค. 64 ประชุมพิจารณาทบทวนการจัดทำกฎหมายลำดับรอง ตามหมวด ๔ การจัดสรรน้ำ และการใช้น้ำ
27 ม.ค. 64 ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง 3 ฉบับ เกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้ำ การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำ และผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
10 ก.พ. 64 ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง 3 ฉบับ เกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้ำ การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำ และผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564
17 ก.พ. 64 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่่ 1/2564

ผู้อำนวยการนายโสภณ ขำเกิด
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

การให้บริการของกองกฎหมาย

argument

คดีความ

complaint

ช่องทางร้องเรียน

law book

รวบรวมกฎหมายด้านน้ำ

law

กฎหมายทั่วไป

manual book

คู่มือการปฏิบัติงาน

meeting

หารือข้อกฎหมาย

questionnaire

แบบประเมินความพึงพอใจ

support

บริการประชาชน

กองกฎหมาย Fan Page

หน่วยงานภายใน สทนช.

สำนัก/กอง ส่วนกลาง

หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค


ระบบสารสนเทศ

CloudStorage

dpis banner

e document

mailgothai

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0.png0.png1.png9.png3.png8.png8.png
วันนี้48
เมื่อวานนี้61
สัปดาห์นี้109
เดือนนี้871
รวมทั้งหมด19388

วันอังคาร, 18 พฤษภาคม 2564 18:44

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก